My Home Kae

กายภาพบำบัด

ให้บริการด้านกายภาพบําบัด ฟื้นฟูร่างกาย ฟื้นฟูสุขภาพ
ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย และ บ่อสปาน้ำแร่ให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สามารถแบ่งย่อยพอให้เข้าใจได้ ดังนี้

1) กล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกบางลง ทำให้ง่ายต่อการเกิดภาวะกระดูกหัก เคลื่อนไหวลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

2) การทำงานของหัวใจปอดและหลอดเลือดเสื่อมและลดประสิทธิภาพลง ส่งผลทำให้เกิดโรค ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

3) การสั่งงานและการตอบสนองของระบบประสาทช้าลงและอาจเกิดความผิดปกติของการ  สั่งงานจากสารสื่อประสาในสมอง ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคความจำเสื่อม และจากประสิทธิภาพการตอบสนองของระบบประสาทที่ช้าลง มักทำให้ผู้สูงอายุเกิดการล้มอยู่บ่อยครั้ง

การกายภาพบำบัดฟื้นฟูควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นใจและกำลังให้กับผู้สูงวัย เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้มารับบริการทุกท่านได้ฟื้นฟูร่างกายได้ไว รวดเร็วและลดภาวะแทรกซ้อน หมอขอแนะนำการทำกายภาพบำบัดนั้นมีวัตถุประสงค์ในการรักษาผู้ป่วยดังนี้

  1. ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังเจ็บป่วยผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ จะได้รับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ หลังการผ่าตัด หรือหลังออกจาก รพ. รวมทั้งรู้จักเลี่ยงไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บอีก ฟื้นฟูร่างกายให้ไวโดยวิธีผสมผสานโดยนักกายภาพบำบัดจะทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย ตั้งแต่ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน (กล้ามเนื้อ เอ็นและกล้ามเนื้อเอ็น) เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ

  2. เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ อวัยวะในการเคลื่อนไหวการทำงานและพิสัยการเคลื่อนไหว ทั้งนี้นักกายภาพบำบัดและแพทย์ผู้จะประเมินว่าผู้ป่วยควรเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร หนักเบาแค่ไหน รวมทั้งแนะนำวิธีที่ช่วยให้เกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด
บ่อสปาน้ำแร่
ห้องออกกำลังกาย
ลานฝึกกายภาพ

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด