My Home Kae

บรรยากาศที่พัก
ภายในศูนย์ฟื้นฟูดูแลที่สูงอายุ มายโฮม

สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สไตล์รีสอร์ท เนื้อที่ภายในศูนย์ทั้งหมด 5 ไร่

โซนที่พัก

บ้านเดี่ยว

             ทางมายโฮมเรามีบริการสำหรับห้องพักเดี่ยว สำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ในห้องพักจะอำนวยความสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ มีห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องพัก มีเครื่องทำน้ำอุ่น ในห้องน้ำ มีเก้าอี้อาบน้ำ แผ่นกันลื่น อ๊อดกดฉุกเฉิน และห้องแฝดลักษณะเช่นเดียวกัน

ห้องคู่

ห้องรวม

            ห้องพักของทางมายโฮม จะแบ่งออกเป็นหลายประเภท ไดแก่ ห้องรวม 3 เตียงไปจนถึง 6 เตียงในกรณีผู้ป่วยติดเตียง เรามีห้องปลอดเชื้อรองรับด้วย โดยห้องรวมจะมีการแบ่งแยกระหว่าง ห้องพักชาย และห้องพักหญิง ภายในห้องจะมีในส่วนของพยาบาลประจำห้อง ในส่วนของการเฝ้า และการดูแลผู้ป่วย ห้องน้ำจะถูกแยกออกเป็นโซนแห้ง และโซนเปียก ภายในห้องน้ำ มีเครื่องทำน้ำอุ่น มีเก้าอี้อาบน้ำ แผ่นกันลื่น อ๊อดกดฉุกเฉิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

บรรยากาศโดยรอบ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการรายเดือน

ห้องรวม   23,000 – 35,000 บาท
บ้านคู่        27,000 – 35,000 บาท
บ้านเดี่ยว  35,000 – 45,000 บาท

ค่าบริการรายวัน

1,200 – 2,000 บาท/วัน

ค่ากายภาพบําบัด

7,000 – 15,000 บาท/เดือน

การบริการที่จะได้รับ

แพทย์ตรวจเยี่ยม
บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง
การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การรับประทานยา วัดชีพจร
การดูแลทําความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน
การทํากายภาพบําบัดขั้นพื้นฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นสมอง
การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ
อาหารและเครื่องดื่ม อาหารหลัก 3 มื้อ ของว่าง 2 มื้อ
บริการเสื้อผ้า และ ซักรีด
รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น