My Home Kae

บริการของศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ

ให้บริการด้าน กายภาพบําบัด ฟื้นฟูร่างกายด้วยเครื่องมือไฟฟ้า รักษา ตามแบบโรงพยาบาล ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย บ่อสปาน้ําแร่ ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียงและจิตเวช ผู้สูงอายุหลงลืม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว ตลอดจนผู้ป่วยฟื้นฟูหลังผ่าตัด ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองได้ และ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียง และจิตเวช
ดูแลด้านกายภาพบําบัด
อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดย นักโภชนาการบำบัด
ผู้ป่วยให้ออกซิเจน ผู้ป่วยติดเตียง มีแผลกดทับ
กิจกรรมบําบัด
การบริการที่มากกว่าการฟื้นฟู

อาหาร

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ใช้น้ำตาลอ้อย นมสด นมถั่วเหลือง กะทิสด ผัดแบบไร้น้ำมัน  คำนวณแคลอรี่ เหมาะกับผู้สูงอายุ

บริการอื่นๆ

การดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพบําบัด
แพทย์แผนไทยประยุกต์